Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Par situāciju Skanstes dārziņu teritorijā mītošo dzīvnieku apsekošanā un glābšanā uz 18.06.2020.

Uzskatām, ka pieaugušo ežu izķeršana un pārvietošana, atstājot mazuļus bezpalīdzīgā stāvoklī ir klaja cietsirdība, tāpēc aicinām Dabas aizsardzības pārvaldi pārskatīt savus lēmumus un termiņus, lai bezpalīdzīgie savvaļas dzīvnieku mazuļi neaizietu bojā zem buldozera kāpurķēdēm un putni paspētu izperēt mazuļus.

 • 23.maijā notikušo pārrunu rezultātā tika saskaņots 2 nedēļu (25.05.- 8.06.) moratorijs smagās tehnikas izmantošanai teritorijā un jebkādiem demontāžas darbiem.
 • 03.06. Dzīvnieku policija saņēmusi sertificēta ornitologa Andra Dekanta eksperta atzinumu Nr. 2020/03 Par projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” ietekmi uz tur esošo putnu atpūtas, barošanās un ligzdošanas vietām un īpaši aizsargājamo sugu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu. Eksperti apsekotajā teritorijā konstatējuši 7 īpaši aizsargājamās sugas.1
 • 4.06.Nodibinājums “Dzīvnieku policija” un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicināja pārtraukt Skanstes ielas dārziņos paredzētos darbus vismaz līdz šī gada 31. jūlijam, lai dotu iespēju pabeigt ligzdošanu šajā teritorijā konstatētajiem putniem, tostarp no īpaši aizsargājamām sugām.2
 • Paralēli notika teritorijā palikušo kaķu izķeršana un nogādāšana drošībā patversmē. Kopumā laikā no 22.05.-18.06.dažādās dzīvnieku aizsardzības biedrībās nogādāti 31 kaķis. Vismaz 5 vēl atrodas dārziņu teritorijā.
 • 10.06.rītā DzP saņēma būvnieku ziņu, ka turpmāk teritorijā drīkstēs ierasties tikai iepriekšējā dienā saskaņotā laikā un teritorijā atrasties tikai būvnieku pārstāvja uzraudzībā, lai apsekotu kaķu ķerambūrus.
 • Vienlaicīgi 10.06. teritorijā atsākās darbi – dārza mājiņu un žogu demontāža, izmantojot smago tehniku.
 • 11.06. DzP pārstāvji uzņēma video, kurā redzama Lapeņu kolonijas daļa, kurā iepriekšējā dienā atsākti darbi, kas tiek dēvēti kā “saudzīga demontāža” un video nekavējoši nosūtīti pasūtītājam RDAD, VARAM, Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu apturēt darbus, kurus acīm redzami nevar dēvēt par “saudzīgiem”. Saņēmām atbildes, ka satraukumam nav pamata - atainotā situācija atbilst darbu zonām, kur aktivitātes notiek saskaņā ar dabas ekspertu atzinumiem un rekomendācijām un Dabas aizsardzības pārvaldes akceptu.
 • 12.06. No paša rīta Dzīvnieku policija saņēma būvnieku ziņu, ka sakarā ar drošības pasākumiem paši apsekos būrus un nosūtīs foto. Ja būs kāds kaķis, pie apsarga nogādās un ziņos, 12.06. “teritorijā Jūs vai Jūsu darbiniekus diemžēl nevarēsim ielaist, jaunu drošības apsvērumu dēļ. Rītdien no rīta Jūs vai Jūsu darbinieki 7.30-8.00 var ierasties uz būru apsekošanu, sniegsim instrukciju par darba drošību”.
 • 12.06. Dzīvnieku policija un LOB iesniedza kopīgu pieprasījumu RDAD, VARAM, Valsts vides dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu nekavējoties iepazīstināt ar pieņemtajiem lēmumiem, sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinumiem, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta sniegtajām atļaujām, uz kuru pamata tiek turpināti Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas ietvaros paredzētie būvdarbi, norādot arī termiņus un zonas, kādos darbi plānoti.
 • 13.06. Lai tiktu ielaisti teritorijā, būvnieku izsniegtajā jaunajā instrukcjā par darba drošību Dzīvnieku policijas pārstāvjiem bija jāparakstās, par to, “būvlaukumā atļauts atrasties tikai , lai organizētu klaiņojošo mājdzīvnieku nogādāšanu patversmēm”; “būvlaukumā atļauts pārvietoties, ejot kājām, un tikai Būvuzņēmēja pilnvarotās personas pavadībā”; ka “būvlaukumā aizliegts fotografēt, filmēt bez Būvnieka pilnvarotās personas atļaujas, kā arī veikt jebkādas citas darbības, kas nav saistītas ar klaiņojošo mājdzīvnieku nogādāšanu patversmēm”. 
 • 16.06. Dzīvnieku policija un LOB tikai pēc oficiālā pieprasījuma un iesnieguma RDAD, VARAM, Valsts vides dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei tika iepazīstināti ar atbildi projekta būvnieku iesniegumam atļaujai nemedījamo savvaļas sugu izņemšanai no viņu pašreizējās dzīves vides un pārvietošanai drošībā.

Vairakkārt esam piedāvājuši brīvprātīgi iesaistīties ežu un citu tur mītošo savvaļas dzīvnieku migu apsekošanā un pārvietošanas procesā, lai drošībā tiktu nogādāti ne tikai nejauši uzieti pieaugušie eži, bet arī ežu mazuļi.

Mums ir pamatotas aizdomas, ka būvnieka pārstāvji izmanto teritorijā izvietotās DzP kaķu ķeramlamatas pieaugušo ežu izķeršanai un pārvietošanai, mazuļus tādējādi atstājot bezpalīdzīgā stāvoklī un nomiršanai bada nāvē. Uzskatām, ka tā ir klaji cietsirdīga rīcība un aicinām Dabas aizsardzības pārvaldi pārskatīt pieņemtos lēmumus un termiņus, lai Skanstes dārzos mītošie putni varētu izligzdot un bezpalīdzīgie savvaļas dzīvnieku mazuļi neaizietu bojā zem buldozera kāpurķēdēm.

Dzīvnieku policija vienmēr bijusi par sadarbību un savstarpēji tolerantu attieksmi, jo strīdos un konfliktos cietēji parasti izrādās dzīvnieki. Tāpēc līdz šim esam mēģinājuši darīt visu, lai glābtu teritorijā mītošos bezsaimnieka kaķus un iespēju robežās pasargātu arī savvaļas dzīvniekus un putnus. Taču šobrīd esam kļuvuši par situācijas ķīlniekiem, kurā varam veikt tikai ļoti ierobežotas darbības, bet palīdzēt Skanstes savvaļas dzīvniekiem mums netiek dota iespēja.

Tādēļ šodien, 18.06. pieņemts lēmums visus uzstādītos DzP ķerambūrus no teritorijas izņemt un aicināt Dabas aizsardzības pārvaldi pārskatīt pieņemtos lēmumus un termiņus, kā arī izsniegt detalizētas instrukcijas ežu ģimeņu  apsekošanai un pārvietošanai un sekot to ievērošanai.  Saskaņā ar DAP Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju Nr. 172/2020  atbildīgais par darba izpildi ir Dace Vilaua.

No savas puses joprojām esam gatavi brīvprātīgi iesaistīties Skanstes dārzos mītošo ežu un citu savvaļas dzīvnieku apsekošanā un pārvietošanā!

1 http://info.dzivniekupolicija.lv/lv/aktualitate/dzivnieku-policija-par-situaciju-skanstes-darzinu-teritorija-mitoso-dzivnieku-apsekosana-un-glabsana-2020gada-4junija

https://www.lob.lv/2020/06/aicina-partraukt-darbus-skanstes-darzinos-uz-putnu-ligzdosanas-laiku/?fbclid=IwAR05GURsjMnusbFJxoe75KKAJ96JXU9QbXxkWwpcvkTp0pRoBkL1LPl1VwY

Iet atpakaļ