Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Noskaidrots autovadītājs – lāča vajātājs

Dabas aizsardzības pārvaldei (pārvalde), pateicoties sabiedrības atsaucībai un sniegtajām ziņām, ir izdevies noskaidrot vainīgo par brūnā lāča (Ursos arctos) ilgstošu trenkšanu. Pēc saņemtās informācijas pārvalde sadarbībā ar Valsts policiju ir fiksējusi pierādījumus veiktajam pārkāpumam, un ir uzsākta administratīvā lietvedība soda piemērošanai par aizsargājamas sugas īpatņa apzinātu traucēšanu.

Atgādinām, ka saziņas vietnē Whatsapp daudzkārt tika pārpublicēts video, kurā redzams, kā kāds vīrietis diennakts tumšajā laikā ilgstoši, braucot nopakaļ ar automašīnu, trenc pusaugu lāci pa meža ceļu. Lai gan sākotnēji pārvaldes speciālisti lēsa, ka norises vieta ir pierobežā, tomēr izrādījās, ka lācis vajāts Lubāna mitrāja tuvumā.

“Mēs izsakām visdziļāko pateicību visiem, kas nepalika vienaldzīgi un ziņoja par iespējamo pārkāpēju vai pārkāpuma vietu. Ceru, kā šādas mācību stundas mums visiem kā sabiedrībai ļaus kļūt kompetentākiem un iecietīgākiem pret savvaļas dzīvniekiem,” pauž pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, piebilstot, ka “cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā jau ir būtiski samazinātas dzīvotnes dažādām savvaļas sugām. Līdz ar to ne tikai tīša, bet arī netīša tikšanās ar savvaļas dzīvniekiem ir neizbēgama. Svarīgi mums saprast, ka savvaļa ir šo dzīvnieku mājvieta, un apzināta to traucēšana viņu mājvietā nav pieļaujama”.

Brūnais lācis (Ursos arctos) ir aizsargājama suga gan Latvijā, gan Eiropā un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par aizsargājamas sugas īpatņa apzinātu traucēšanu vainīgā persona var saņemt naudas sodu līdz 700 eiro.

Valsts bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati rāda, ka pēdējos gados lāču skaits pieaug visā Baltijas populācijā, tas nozīmē, ka vairāk lāču ienāk Latvijā un daļa no tiem paliek te uz dzīvi. Senāk galvenais iemesls lāču skaita samazinājumam un izzušanai bija medības. Tā kā tagad tās Latvijā nav atļautas un Igaunijas pierobežā tās ilgstoši bija ierobežotas, lāču populācija atjaunojas. Saskaņā ar aktuālajiem monitoringa datiem Latvijā savvaļā sastopami apmēram 60 lāči.

Avots: https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/noskaidrots-autovaditajs-laca-vajatajs

Iet atpakaļ