Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv"

PAR NODIBINĀJUMU:

Nodibinājums „dzivniekupolicija.lv”  ir reģistrēts 2013.gada 19.martā, Nodibinājuma dibinātājs ir Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele".

NODIBINĀJUMA MĒRĶI:

Nodibinājuma Statūtos noteiktie mērķi ir:

 1. veicināt tādu pilsoniskās sabiedrības attīstības pakāpi, lai iedzīvotājiem nebūtu šķēršļu sadarboties un līdzdarboties dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā;
 2. veicināt Latvijā darbojošos dzīvnieku aizsardzības organizāciju un reģistrēto dzīvnieku patversmju sadarbību, kopīgu projektu īstenošanu u.c.;
 3. atbalstīt sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru – dzīvnieku policijas – kustības izveidi un attīstību;
 4. uzturēt portālu http://www.dzivniekupolicija.lv;
 5. sekmēt sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības aktivitātēs;
 6. līdzdarboties dzīvnieku aizsardzības un dzīvnieku labturības jomu regulējošo normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē;
 7. piesaistīt līdzekļus dzīvnieku policijas kustības attīstībai;
 8. aizstāvēt mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, t.i.iedzīvotāju ar invaliditāti, jauno vecāku, pensijas vecuma cilvēku u.c. sociāli mazaizsargātu grupu tiesības un nodrošināt turpinātas iespējas integrēties un reintegrēties Latvijas sabiedrībā;
 9. attīstīt un sniegt palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti un redzes invaliditāti, uzlabojot viņu integrāciju sabiedrībā un pamatvajadzību nodrošināšanu.

NODIBINĀJUMA ILGTERMIŅA MĒŖKIS:

Nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” ilgtermiņa mērķis Latvijā ir radīt Dzīvnieku policijas komandu (sabiedriskie dzīvnieku aizsardzības inspektori), kas ir brīvprātīgais darbs, balstīts uz zināšanām un kompetenci dzīvnieku aizsardzības jomā. 

NODIBINĀJUMA DARBĪBAS VIRZIENI:

Nodibinājuma visi darbības virzieni vērsti uz sabiedrības iesaisti un līdzdalību:

 1. Portāls http://www.dzivniekupolicija.lv izveidots ESF projekta “Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā”, Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/205 ietvaros (01.09.2012.-30.06.2013.) kā informatīva platforma un instruments dzīvnieku aizsardzības organizācijām, dzīvnieku aizsardzības aktīvistiem, ikvienai personai palīdzības sniegšanai dzīvniekiem. No izveides brīža portālā tiešsaistē tiek nodrošinātas juridiskas konsultācijas par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem.
 2. Ikgadējo labdarības akciju koncepcija ietver 3 blokus: 1) informatīvais (sabiedrības informēšana par kādu aktuālu dzīvnieku aizsardzības nozares jautājumu, dzīvnieku patversmju vajadzībām, dzīvnieku īpašnieku atbildību u.t.t.); 2) mikročipu iegāde un sadale dzīvnieku patversmju suņu apzīmēšanai; 3) ziedojumu piesaiste dzīvnieku patversmju vajadzībām (dzīvnieku uzturēšanai, veterinārai aprūpei, patversmes labiekārtošanai). Akcijā aicinātas piedalīties visas Latvijā reģistrētās dzīvnieku patversmes – saziedotie līdzekļi un mikročipi tiek dalīti proporcionāli pēc dzīvnieku skaita patversmju, kas apstiprinājušas dalību, starpā.
 3. Sabiedriskie dzīvnieku aizsardzības inspektori ir brīvprātīgais darbs, ko var veikt speciāli apmācīti brīvprātīgie.

NODIBINĀJUMA VALDE:

Nodibinājuma darbu vada un organizē valde (bez atlīdzības), Nodibinājuma dibinātājs ir Biedrība Ulubele. Nodibinājumu vada valde 3 cilvēku sastāvā:

tl_files/dokumenti/Pielikumi/WhatsApp Image 2020-07-28 at 16.05.24 (1).jpeg

 

 

Ilze Džonsone

 

 

 

tl_files/dokumenti/Pielikumi/416980_371664162858231_1490052791_n.jpg

 

 

 

Aivars Borovkovs

 

 

 

tl_files/dokumenti/Pielikumi/WhatsApp Image 2020-07-29 at 10.38.53 (2).jpeg

 

 

 

Daina Ločmele

 

 

 

 

Iet atpakaļ