Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Ministru kabinets uz nedēļu atliek nekvalitatīvi un bezjēdzīgi izstrādātos grozījumus obligātās suņu reģistrācijas kārtībā!

Pēc Nodibinājuma "dzivniekupolicija.lv" un sadarbības partneru atzinuma saņemšanas  Ministru kabinets šodien uz nedēļu atliek ZM ierēdņu nekvalitatīvi un bezjēdzīgi izstrādātos grozījumus obligātās suņu reģistrācijas kārtībā, ar kuriem klaji lobēti pavairotāji un uzliktas nesamērīgas izmaksas godprātīgajiem suņu īpašniekiem, jo piedāvāts dubultot samaksu par suņa reģistrāciju.

Vai ZM ierēdņi nedēļas laikā spēs piedāvāt alternatīvus un reāli nepieciešamos grozījumus, lai sakārtotu dzīvnieku reģistrāciju pēc būtības, nevis apzināti, turpinot piesegt noteiktu personu grupas intereses?

Saistībā ar šodien (05.05.2020.) plānoto MK noteikumu grozījumu skatīšanu, pielikumā nosūtām nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” noraidošo atzinumu šiem grozījumiem un darām zināmu, ka šie dekoratīvie, nekvalitatīvi, steigā sagatavotie un pēc būtības nevajadzīgie Zemkopības ministrijas ierēdņu virzītie un ar attiecīgo jomu pārstāvjiem nesaskaņotie grozījumi  turpinās piesegt un pavairos dzīvnieku jomā pastāvošos tiesību normu pārkāpumus:
 
1) dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu nenosakot kā vienotu un nesaraujamu procedūru. Tas nozīmē, ka turpināsies masveida dzīvnieku nereģistrēšana uz pirmreizējā īpašnieka vārda, kas ļauj izvērst un brīvi darboties nežēlīgos apstākļos turētu dzīvnieku pavairotavām un negodprātīgām dzīvnieku audzētavām, jo šādas personas, kas nereģistrē uz sava vārda milzum lielu skaitu suņu, nav iespējams izkontrolēt. To iespējams izdarīt tikai panākot visu dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanas-reģistrēšanas noteikšanu par vienotu un nesaraujamu procedūru;
2) neaizpildītu vai nepilnīgi aizpildītu ES lolojumdzīvnieku pasu izsniegšanu, jo minētā pase ir nevis dzīvnieka īpašumtiesību dokuments, pēc kura skaidri un nepārprotami noskaidrot tā saimnieku (pasēs netiek norādīti īpašnieka identifikācijas dati- personas kods), bet gan dzīvnieka veselību apliecinošs dokuments, kuru izsniedz dzīvnieku apzīmējot, bet lielākoties vienlaicīgi nereģistrējot, kas nozīmē, ka pasē pirmreizējais dzīvnieka īpašnieks lielākoties netiek norādīts- tajā uzrādot jau otro/nākamo dzīvnieka īpašnieku. Tas rada pamatotas bažas par dzīvnieku atsavināšanas darījumu norisi, atspoguļošanu Valsts ieņēmumu dienestam un nodokļu nomaksu;
3) dzīvnieku pavairotāju un audzētāju darbību ēnu ekonomikas, nodokļu nenomaksas un skaidras naudas darījumu zonā, jo abi virzītie grozījumi vēl vairāk un brīvāk ļaus tiem darboties nekontrolēti, neizsekojami un necaurspīdīgi;
4) kliedzošu dzīvnieku tiesību aizsardzības un labturības noteikumu pārkāpumus, kas notiek dzīvnieku pavairotavās un pēdējo gadu laikā sabiedrības līdzdalības dēļ tiek atklātas. Neskatoties uz to, pārkāpumus izdarījušās personas netiek pienācīgi sauktas pie atbildības, sodi ir smieklīgi, jo ZM nav ieinteresēta to mainīt;
5) dzīvnieku pārprodukciju valstī un milzīgi lielu nereģistrētu dzīvnieku skaitu, kuri nonāk patversmēs, kas secīgi prasa pašvaldību budžeta līdzekļus, bet būtu novēršams sakārtojot pamatjautājumus nozarē.
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atzinumā norādītu, lūdzam noraidīt  MK 05.05.20 sēdē virzītos grozījumus un uzdot Zemkopības ministrijai uzdevumu izstrādāt pilnīgi jaunus MK noteikumus dzīvnieku apzīmēšanai un reģistrēšanas kārtībai, noteikumos iestrādājot visiem dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem) vienlīdzīgus un vienlīdz-attiecināmas prasības visiem tiesību subjektiem neatkarīgi no to statusa (īpašnieks, turētājs, patversme, audzētājs, pavairotājs), noteikumos paredzot, ka dzīvnieka apzīmēšana un reģistrēšana būtu vienots un nesaraujams process, lai beidzot šī tik vienkārši sakārtojamā procedūra taptu realizēta un tiesību normas sasniegtu savu mērķi bez iespējas tos interpretēt un no tiem izvairīties.
 
Informējam, ka šobrīd Saeimā sadarbībā ar 5 frakciju deputātiem ir iesniegti un atbildīgajai komisijai izskatīšanai nodoti priekšlikumi grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz arī dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas kārtības pārskatīšanu pēc būtības.
 
Papildus apliecinām, ka līdz 01.06.2020. Zemkopības ministrijā un arī visiem šī atzinuma adresātiem tiks iesniegti nodibinājuma juristu komandas rūpīgi izstrādāts MK noteikumu projekts ar nepieciešamo anotāciju un juridiski/finansiāli pamatotiem komentāriem.
 
Cerot uz Ministru kabineta spēju pamatoti izvērtēt šo grozījumu vājo kvalitāti un argumentāciju, tos attiecīgi neapstiprinot.
 
 
Pielikumā Atzinums par Ministru Kabineta noteikumu projektiem: "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" (VSS-157, TA-654) un "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"" (VSS-85, TA-640).
 

Iet atpakaļ