Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Melnās panteras lieta – tiesa savu ir padarījusi, kas tālāk?

2020.gada nogalē sabiedrība tika informēta par rezultātu lietā par melno panteru (23.12.2020.g. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā apstiprināto vienošanos krimināllietā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un apdraudēto savvaļas dzīvnieku tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, kurā apsūdzētas un kriminālsodītas trīs personas, starp kurām ir arī sertificēts veterinārārsts). 30.12.2020.g. LVB priekšsēdētājs ar paziņojumu presei informēja, ka:

Latvijas Veterinārārstu biedrība, saņemot tiesas spriedumu, sasauks ārkārtas valdes sēdi, lai lemtu par ierosinājumu Sertifikācijas komisijai, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173 “Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu” 5.daļas 41.punkta 2.3.apakšpunkta “konstatēts veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpums, ar ko nodarīts kaitējums dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi”, anulēt veterinārārstam […] veterinārmedicīnas prakses sertifikātu.

 

Bet nu ir interesanta situācija izveidojusies… Un vēl interesantāk, kā tas viss beigsies.

Tātad, MK 21.12.2010.g. noteikumi Nr.1173 “Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu” paredzēja atsevišķu nodaļu regulējumam par veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta anulēšanu, nosaucot gadījumus, kad Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu. Viens no punktiem ir jau LVB priekšsēdētāja paziņojumā minētais 41.2.3.punkts, saskaņā ar kuru “Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja sertificētai personai ar tiesas nolēmumu ir konstatēts veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpums, ar ko nodarīts kaitējums dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi”.

Kā zināms, tad aplūkojamā situācijā ir gan aizsargājamas sugas dzīvnieka nelikumīga iegāde un turēšana, kas ir būtisks kaitējums apkārtējai videi (te gan ir diskutējami, vai veterinārārstam bija pienākums noskaidrot par dzīvnieka legālo izcelsmi, redzot, ka tas ir apdraudētas sugas pārstāvis), kā arī cietsirdība pret dzīvnieku, kas ir kaitējums dzīvnieka veselībai. Atbilstoši tam bija pamats cerēt, ka veterinārārsts, kas šādus pārkāpumus veicis, visticamāk sertifikātu saglabāt nevarēs un ar veterinārmedicīnisko praksi nodarboties arī ne.

BET – šobrīd spēkā ir jau citi noteikumi: MK 07.01.2021.g. noteikumi Nr.25 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai”, ar kuriem iepriekšminētie noteikumi zaudē spēku, un kuros vairs nav šādas normas par kritērijiem, kad anulēt sertifikātu. Šo noteikumu V nodaļa Sertifikāta apturēšana, atjaunošana un anulēšana paredz tik vispārīgas prasības, ka būtībā neparedz juridiskus nosacījumus sertifikāta anulēšanai. Pašlaik pēc spēkā esošās kārtības Sertifikācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc 29.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu anulēt sertifikātu. 29.punkts savukārt paredz, ka sertificētā persona pati iesniedz biedrībā iesniegumu par sertifikāta anulēšanu. Tātad vienīgais sertifikāta anulēšanas pamats ir tikai pašas personas griba.

Vairāk nekā dīvaini noteikumi.

Atliek vien cerēt uz LVB augstiem ētikas standartiem, ka tomēr tiks lemts par sertifikāta anulēšanu veterinārārstam, kurš pieļāvis cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Tikai nav skaidrs, uz kāda juridiska pamata to tagad var darīt?

Uz šo brīdi (pagājuši trīs mēneši no tiesas nolēmuma) pēc publiski pieejamās informācijas konkrētais veterinārārsts vēl joprojām ir LVB sertificēto veterinārārstu sarakstā (tas gan nav aktualizēts kopš 03.12.2020.g.), kā arī veterinārās klīnikas darbinieku sarakstā.

 

 

Iet atpakaļ