Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija - steidzami nepieciešama

Foto: A.Borovkovs

Zemkopības ministrija pašlaik ir atvērusi grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumus Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” un rīko sabiedrisko apspriešanu formāliem grozījumiem. Virkne nevalstisko organizāciju, uzskatot, ka beidzot steidzami jānodrošina valsts programma, lai tiktu pārtraukta anonīma dzīvnieku pamešana, labturības pārkāpumi un cietsirdīga attieksme pret tiem, ir pašlaik ierosinājušas grozīt šos noteikumus pēc būtības. Vēstule Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīta 18.04.2013.g.

NVO 18.04.2013.g. vēstule ZM un VARAM (PDF) un pielikumi:

  1. Aptauja par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju pašvaldībās (PDF);
  2. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas sistēmas efektivitāte skaitļos (PDF);
  3. Juridiskā biroja atzinums par reģistrācijas sistēmas ieviešanu izmantojot ERAF 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes līdzekļus (PDF);
  4. Dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas attīstība un pilnveidošana jeb dzīvnieku reģistrācijas sistēmas ieviešanas "ilgais ceļš kāpās" (PDF).

Nevalstiskās organizācijas ir aicinājušas kompetentās iestādes un nozares NVO iepazīties ar Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavoto vēstuli un sniegt viedokli savas pārstāvamās iestādes vai organizācijas kompetences ietvaros par situāciju ar mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, par problēmām, ar kādām jāsaskaras jūsu institūcijai, kamēr dzīvnieka īpašnieks nav identificējams ar konkrēto dzīvnieku, lūdzot izteikt atbalstu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtības ātrākai ieviešanai Latvijā, lai cēloniski novērstu dzīvnieku klaiņošanu, dzīvnieku nodarītos kaitējumus lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekiem, sabiedriskās kārtības traucējumus dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu gadījumā u.t.t., lai dzīvnieku identificēšana tiktu nodrošināta izmantojot valsts vai ES fondu līdzekļus, bet visus turpmākos maksājumus par mājas istabas (dzīvnieka) uzturēšanu pilnā apmērā uzņemas dzīvnieka īpašnieks, nevis tie tiek segti, kā patreiz, no visu nodokļu maksātāju līdzekļiem.

Š.g. aprīlī uzsāktās labdarības kustības "Atbildības diena" ietvaros vēlamies pievērst uzmanību vienam no svarīgākajiem jautājumiem mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzībā - mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtības ieviešanai Latvijā. Labdarības kustības mērķis ir uzrunāt sabiedrību par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem, izglītot dzīvnieku turēšanas aktuālajos jautājumos, lai nebūtu jācīnās ar sekām.

Iet atpakaļ