Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Latvijas-Baltkrievijas robežas pagaidu žogs apdraud savvaļas dzīvniekus

Foto: daba.gov.lv

Sociālajos medijos parādījusies informācija, ka uz Latvijas-Baltkrievijas robežas izveidotais pagaidu žogs apdraud savvaļas dzīvniekus, kuru pārvietošanās maršrutā radīts šķērslis. Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests veic uzraudzību, lai noskaidrotu patiesos apdraudējumus dzīvniekiem. 

“Dzīvniekiem dabā ir noteiktas takas un migrācijas ceļi. Tas labi redzams arī šajā situācijā, proti, atsevišķās vietās, kur jaunais žogs šķērso dzīvnieku ierasto migrācijas ceļu, ir bijuši mēģinājumi tikt pāri robežai. Mazākiem dzīvniekiem tas izdodas sekmīgi, taču ar savainojumiem. Lielajiem dzīvniekiem, piemēram, aļņiem žogs ir būtisks šķērslis. Daži izvēlas griezties atpakaļ un meklēt citu ceļu, daži riskē taču ar atšķirīgām sekmēm – kāds pārlec, kāds izlaužas cauri žogam, taču būtiski savainojas, un ir arī tādi, kas sapinas un paliek žogā,” skaidro DAP Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.

Ieteikumi Valsts robežsardzei  par vides un dabas aizsardzības prasībām attiecībā uz valsts ārējās robežas ierīkošanu ir sniegti par pastāvīgo robežas žogu, lai tas nodrošinātu dzīvnieku pārvietošanās koridorus un mazinātu dzīvnieku bojāeju un savainošanās riskus. Savukārt, uzstādīts ir pagaidu žogs, par ko saskaņošanas nav bijis, tāpēc šobrīd nepieciešami speciālistu ieteikumi, kā ekspluatēt esošo pagaidu žogu, lai mazinātu dzīvnieku bojāejas riskus tajā. Piedāvātie pagaidu risinājumi ir:

  • koridoru izveide žogā atsevišķās vietās, kas saskan ar dzīvnieku līdzšinējiem migrācijas ceļiem;
  • skaņas atbaidīšanas iekārtu izvietošana robežas joslā.

Atliek cerēt, ka izbūvējot pastāvīgo nožogojumu, tiks ņemti vērā speciālistu ieteikumi par dzīvnieku pārvietošanās koridoriem, kurus nepieciešams ievērot savvaļas dzīvnieku brīvas migrācijas un populācijas saglabāšanas un atjaunošanas nolūkā. 

 

Papildus informācija Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā:

Sagatavos ieteikumus robežas pagaidu žoga ekspluatācijai
Veiks pārbaudes uz Latvijas-Baltkrievijas robežas

 

Iet atpakaļ