Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrole Rīgas administratīvās teritorijas robežās

Foto: Zanda Bērziņa

Konsultāciju par bezsaimnieka dzīvnieku jautājumiem var saņemt:

Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā 503.kabinetā vai pa tālruņiem:

Eva Ulmane, tālr. 67105683;
Inga Nebēdniece, tālr. 67012509;
Juris Bautra, tālr. 67105321;
Rita Visocka, tālr. 67012475.

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra zvanu nodaļa:

Raivis Knoks – 67037081;
Sanita Lonerte – 67026187;
Valdis Briesma – 67105660.

 

Rīgas pilsētas dzīvnieku dienests - t. 67558855

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, īstenojot klaiņojošu dzīvnieku populācijas kontroles programmu, ieviesis informatīvā tālruņa pakalpojumu, kas nodrošina zvanu pieņemšanu no iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm.

Informatīvā tālruņa operators izvērtē saņemto informāciju, veic izskaidrojošo darbu un atbilstoši situācijai nodod to pakalpojuma “Dzīvnieku transportēšana un veterinārmedicīniskā aprūpe diennakts režīmā” sniedzējam, kas nodrošina glābšanas darbu veikšanu bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem, negadījumos cietušiem, slimiem, klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, bez saimnieka palikušiem un klaiņojošiem suņiem un kaķiem.

Informācija par klaiņojošiem suņiem, ņemot vērā bīstamību sabiedrības drošībai un veselībai, tiek nekavējoši izanalizēta, un nodota suņu ķērājiem, kuri veic suņu izķeršanu un nogādāšanu vienā no divām dzīvnieku patversmēm, ar kurām Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis pakalpojuma līgumu. Ja vienā patversmē vairs nav brīvu vietu suņu uzņemšanai, tad tā nekavējoties par to informē suņu ķērāju, kas nogādā suni otrā patversmē. Gadījumā, ja suņa uzņemšanu atsaka abas patversmes, tad suņu ķērājs patur suni veterinārās klīnikas stacionārā uz laiku līdz atbrīvojas vieta kādā no patversmēm.

Informatīvā tālruņa operators gadījumos, ja informācijas tematika atbilst    bezsaimnieka kaķu kontroles programmai „noķer- sterilizē – atlaiž”,  Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju piederošo dzīvnieku sterilizācijai un eitanāzijai, dzīvnieku līķu savākšanai un utilizācijai Rīgas pilsētā un līdzvērtīgām tēmām, pāradresē zvanus Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem (tālr.: 67037366).

Zvani tiek pieņemti katru dienu (septiņas dienas nedēļā) 24 stundas diennaktī.

Informatīvā tālruņa operators pārzin Dzīvnieku aizsardzības likumu, Veterinārmedicīnas likumu, Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumus Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumus Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nepieciešami minētā pakalpojuma sniegšanai.

 

Klaiņojošo suņu izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās un nogādāšana uz Rīgas pilsētas apmaksātu dzīvnieku patversmi . tel. 67558855

SIA „Dr. Beinerts” dzīvnieku ķērāju dienests saskaņā ar līgumu nodrošina klaiņojošo suņu izķeršanu (prioritāte ir agresīvi suņi, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību) un negadījumos cietušo suņu savākšanu no ielām Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

Pēc līguma nosacījumiem klaiņojošo suņu izķeršana ietver:

1. Informācijas saņemšanu no iedzīvotājiem par klaiņojoša suņa atrašanās vietu pa tālruni 67558855 no plkst. 9:00 - 18:00, no policijas agresīva suņa gadījumā - visu diennakti.

2. Dzīvnieku ķērāja došanos uz norādīto suņa atrašanās rajonu no plkst.8:30 līdz plkst.17:30, agresīva suņa gadījumā - visu diennakti;

3. Suņa meklēšanu un notveršanu saskaņā ar normatīviem aktiem par klaiņojoša dzīvnieka izķeršanu;

4. Suņa nogādāšanu uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi vai veterināro klīniku.

Pakalpojumu piesaka klātienē SIA „Dr.Beinerts” Ģertrūdes ielā 101, Rīgā vai pa tālruni 67558855. Pēc izsaukuma saņemšanas par klaiņojošo vai negadījumos cietušo suni SIA „Dr. Beinerts” izbrauc uz noteiktu suņa atrašanas vietu, veic suņa izķeršanu un nogādāšanu uz pilsētas apmaksātu patversmi vai veterināro klīniku.

 

Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme Līči, Stopiņu novads, Rīgas raj., tālr. 27803333; 27863333; 20203333

Rīgas pilsētā izķerto klaiņojošo dzīvnieku aprūpe un uzturēšana. Ikvienam dzīvniekam  līdz 14 dienu termiņam ir tiesības uzturēties Rīgas pilsētas apmaksātā dzīvnieku patversmē. Ja dzīvnieku neizņem 14 dienu laikā, to var nodot adopcijai,  uzturēt patversmē par privātiem līdzekļiem vai eitanizēt.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks katru dienu no plkst. 10:00-17:00

Patversmi apsaimnieko biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”,

Informāciju par atrastiem un pazudušiem dzīvniekiem, kas atrodas Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, skatīt portālā www.dzivniekupolicija.lv  Sludinājumu sadaļā.

 

Bezsaimnieka kaķu sterilizācija Rīgas pilsētā.

Kontaktinformācija par bezsaimnieka kaķu sterilizācijas iespējām:

1) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa, Brīvības iela 49/53, 501.kab., Tālrunis: 67105321, 67105683, 67012509, Fakss: 67012471, E-pasta adrese: dmv@riga.lv.

2) SIA „Mobilvet” Dīķa iela 4-2, Rīga, LV-1004. Darba laiks: Pēc iepriekšējas vienošanās ar bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācijas organizētājiem, tālrunis: 29237355.

Lai tiktu veikta kaķu izķeršana konkrētajā vietā, jāaizpilda iesniegums, kas pēc aizpildīšanas jānogādā Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā (pasta adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010), jāiesniedz personīgi Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā 5.stāvā, jānosūta pa e-pastu (dmv@riga.lv) vai jānosūta uz faksu 67012471. Iesniegumus bezsaimnieka kaķu sterilizācijai izskata un apkalpo rindas kārtībā. Ārpus rindas tiek apkalpotas valsts un pašvaldības iestādes.

Bezsaimnieka kaķu kolonijas izķer, nogādā uz veterinārajām klīnikām un atgādā atpakaļ to dzīves vietās SIA „Mobilvet” dzīvnieku ķērāju dienests vai iesniedzējs var nogādāt kaķus uz veterināro klīniku pats, sazinoties ar veterināro klīniku.

Noķertos kaķus apskata sertificēts veterinārārsts, slimi un veci kaķi tiek eitanizēti, bet veselie kaķi sterilizēti, vakcinēti pret trakumsērgu un nogādāti atpakaļ dzīves vietā. Šī programma Rīgas administratīvajā teritorijā tiek realizēta ar mērķi humāni samazināt bezsaimnieka kaķu skaitu pilsētā un izveidot veselīgas bezsaimnieka kaķu kolonijas.

Bezsaimnieka kaķu koloniju izķeršanas, nogādāšanas uz veterinārajām klīnikām un atgādāšanas atpakaļ pakalpojums ietver:

1. informācijas saņemšanu no pašvaldības darbinieka par klaiņojošo kaķu koloniju atrašanās vietu un kaķu skaitu;

2. došanos uz noteiktu klaiņojošo kaķu kolonijas uzturēšanās vietu;

3. kaķu izķeršanu saskaņā ar normatīviem aktiem par klaiņojoša dzīvnieka izķeršanu;

4. nogādāšanu uz veterinārajām klīnikām, ar kurām pašvaldībai ir noslēgts līgums par klaiņojošo kaķu sterilizēšanu;

5. bezsaimnieka sterilizēto kaķu nogādāšanu atpakaļ to dzīves vietā.

RD Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumus ar 6 veterinārajām klīnikām par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju/kastrāciju.

1) Centra rajons, SIA „Frančeska Vet” Blaumaņa iela 29, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 22.00 sestdienās un svētdienās - no 9.00-19.00, Tālrunis: +371 66100500;

2) Latgales priekšpilsēta, SIA „Dr.Beinerts” Ģertrūdes iela 101, Rīga, diennakts veterinārā klīnika, Tālrunis: +371 67288539;

3) Vidzemes priekšpilsēta, SIA „Dzīvnieku veselības centrs" Fridriha Candera iela 4, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-20.00 sestdienās un svētdienās no 9.00-16.00, Tālrunis: +371 67500494;

4) Zemgales priekšpilsēta, "Fel-Can” Ainavas iela 4, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz sestdienai no 10.00-22.00 svētdienās - brīvs, Tālrunis: +371 67436060;

5) Ziemeļu rajons, SIA „Alfa-Vet” Viestura prospekts 73 - 1a, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-19.00 sestdienās - 9.00-17.00 svētdienās - 10.00-16.00, Tālrunis: +371 67395695;

6) Kurzemes rajons, SIA „Dzīvnieku veselības centrs" Fridriha Candera iela 4, Rīga, Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-20.00 sestdienās un svētdienās no 9.00-16.00, Tālrunis: +371 67500494.

Kaķenes sterilizācija ietver: medicīnisko apskati, sterilizāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss gaļiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz 1 diennakti, vakcinēšanu pret trakumsērgu. Runča kastrācija ietver: medicīnisko apskati, kastrāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss gaļiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz līdz brīdim, kad pilnībā nav beigusies narkozes iedarbība, vakcinēšanu pret trakumsērgu.

 

Dzīvnieku līķu savākšana

Rīgas pilsētas teritorijas robežās nodrošina SIA „SIA 1960” tel. 26132132

Tiek nodrošināti izbraukumi uz izsaukuma vietām Rīgas administratīvās teritorijas robežās notriekto un citā veidā bojā gājušo un pilsētas ielās, parkos, jūras piekrastē atrasto dzīvnieku (arī roņu un savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanai un to apbedīšanai dzīvnieku kapsētā „Citi medību lauki”.

 

Sagatavots pēc RD informācijas

 

Iet atpakaļ