Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Kažokzvēru audzēšanas aizlieguma likumprojekts atbalstīts un tiek virzīts uz trešo lasījumu

14.09.2022.g. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē nolemts virzīt Kažokzvēru audzēšanas aizlieguma likumprojektu (likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, Reģ.Nr.1151/Lp13) izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē.

Saskaņā ar MK 2010. gada 23. februāra instrukcijas Nr.1 “Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem” likumprojektam “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kurš bija nosūtīts Eiropas Komisijai saskaņošanai 2022. gada 19. maijā, bija noteikts apturēšanas periods līdz 2022. gada 22. augustam.

Šajā apturēšanas periodā līdz 2022.gada 22.augustam par likumprojektu Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu komentāri un atzinumi netika saņemti, līdz ar ko secināms, ka atbilstoši Instrukcijā Nr.1 noteiktajai kārtībai, likumprojekts ir uzskatāms par saskaņotu ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir iespējams turpināt likumprojekta pieņemšanas procesu.

Likumprojekts satur trīs priekšlikumus:

1. Izslēgt 10. panta 10. punktā vārdus “kažokzvēru fermās”.
2. Papildināt II nodaļu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

13.1 pants. Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un turēšana ir aizliegta, ja audzēšanas vai turēšanas vienīgais vai galvenais nolūks ir kažokādu ieguve.”

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 22. punktu šādā redakcijā:

“22. Šā likuma 13.1 pants stājas spēkā 2028. gada 1. janvārī.”

 

Likumprojekta materiāli un dokumenti skatāmi šeit:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1151/Lp13

 

14.09.2022.g. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdes ierakstu noklausīties šeit (pirmās 5 minūtes):

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/23941FDAE8EDBC4CC22588B7003F5CE4?OpenDocument&prevCat=13|Tautsaimniec%C4%ABbas,%20agr%C4%81r%C4%81s,%20vides%20un%20re%C4%A3ion%C4%81l%C4%81s%20politikas%20komisija

 

Saeimas ziņas:

Tautsaimniecības komisija atbalsta aizliegumu audzēt kažokzvērus tikai kažokādu ieguvei (14.09.2022.)

 

 

Iet atpakaļ