Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Kā rīkoties, ja kļūsti par liecinieku nežēlībai pret dzīvnieku?

Tieši tāpat kā cilvēks, arī dzīvnieks izjūt sāpes. Tādēļ cietsirdība pret dzīvnieku nav pieļaujama pie nekādiem apstākļiem, tā ir gan administratīvi, gan krimināli sodāma darbība, par ko noteikti jāziņo policijai.

Dzīvnieku aizsardzības likums paredz vairākus nodarījumus, kas ir uzskatāmi par cietsirdīgu izturēšanos. Likumā precīzi ir nosaukti 16 gadījumi, piemēram, dzīvnieka spīdzināšana, mocīšana, dzīvnieka atstāšana bez aprūpes, dzīvnieka pamešana bezpalīdzīgā stāvoklī, arī labturības noteikumu pārkāpumi, kas var ietekmēt dzīvnieka veselību un dzīvību. Tātad jebkāda situācija, kas kaitē dzīvnieka veselībai un dzīvībai, cilvēku darbības vai bieži vien tieši bezdarbības rezultātā, ir uzskatāma par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.

Lai identificētu personu, kas atbildīga par ķepaiņiem nodarīto fizisko kaitējumu, nepieciešami pierādījumi.

Diemžēl lielāka daļa noziegumu netiek atklāti, tieši aculiecinieku trūkuma dēļ. 

Kā rīkoties, lai palīdzētu?

1. Pārtrauc cietsirdīgu rīcību

2.Ziņo par cietsirdīgu rīcību

3.Sniedz dzīvniekm palīdzību

 

Pārtrauc cietsirdīgu rīcību

Cietsirdība pret dzīvnieku ir sabiedriski bīstama kā jebkurš cits noziedzīgs nodarījums vai administratīvs pārkāpums.

Ja redzi, ka pret dzīvnieku kāds izturas cietsirdīgi:

  • pārtrauc cietsirdīgo rīcību 
  • sauc policiju, ziņo par situāciju, kurai esi kļuvis liecinieks.

 

Ziņo par cietsirdīgu rīcību

Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku ir sabiedriski bīstama personas rīcība, to nevar atstāt bez ievērības. Par cietsirdību pret dzīvnieku jāziņo:

No Tavas rīcības lielā mērā būs atkarīgs, vai konkrētais noziedzīgais nodarījums vai administratīvais pārkāpums tiks izmeklēts un kāds būs izmeklēšanas rezultāts.

Esot notikuma vietā, parūpējies par pierādījumiem:

  • filmē un fotogrāfē notikumu, notikuma vietu, personu vai personas, kas veic cietsirdību pret dzīvnieku u.t.t.;
  • apzini klātesošos lieciniekus, paņem to kontakttālruņus vai citu kontaktinformāciju turpmākai liecību sniegšanai;
  • uzraugi notikuma vietu, nodarījuma rīkus (kādi tie ir, kur tie ir u.tml.), apskati, kas vēl var būt noderīgs apliecinājumam, ka ir notikusi cietsirdība pret dzīvnieku;
  • ja dzīvnieks ir miris vai arī atrodi dzīvnieka līķi ar varmācīgas nāves pazīmēm, nekādā gadījumā līķi neaproc – ziņo policijai un pieprasi dzīvnieku nogādāt uz veterinārmedicīnisko ekspertīzi.

Vienmēr saglabā rakstiskus pierādījumus – ar ko un kad esi kontaktējies šīs situācijas ietvaros, kā arī saturu un rezultātu pēc diskusijām ar šīm personām. Nekad neatdod vēstules vai dokumentus, tos nenokopējot un neatstājot sev kopijas eksemplāru. Tiekoties ar atbildīgajām personām, liec skaidri noprast, ka vēlies nodarboties ar konkrēto lietu un esi gatavs sniegt palīdzību, ja tas nepieciešams.

Bez tam, ar kārtīgi dokumentētu lietu, kur soli pa solim apkopoti lietas materiāli, vari mēģināt ieinteresēt preses izdevumus vai televīziju, piedāvājot konkrēto situāciju kā stāstu vai sižetu. Šāds materiāls liktu aizdomāties arī pārējai sabiedrības daļai par cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem nepieļaušanu, kā arī iedrošinātu citas personas, kuras arī saskārušās ar cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem, turpmāk rīkoties līdzīgi, lai sauktu pie atbildības vainīgās personas.

 

Sniedz dzīvniekam palīdzību

Atkarībā no apstākļiem, no cietsirdības cietušais dzīvnieks var būt ievainots, nomocīts - tam nepieciešama palīdzība:

  1. palīdzi dzīvniekam pats, sniedz tam pagaidu patvērumu un pirmo palīdzību, ja dzīvnieks ir ievainots;
  2. ja dzīvnieks ir smagi cietis, nodrošini tam veterinārārsta palīdzību, aizvedot uz veterināro klīniku vai izsaucot veterinārārstu;
  3. ja dzīvnieks nav atdodams tā īpašniekam (piemēram, īpašnieks nav zināms, pats īpašnieks cietsirdīgi izturas pret to), sazinies ar tuvāko dzīvnieku patversmi, konsultējies, kā rīkoties.

Ja notikuma vietā ir policijas darbinieks, lūdz, lai no cietsirdības cietušais dzīvnieks tiek izņemts normatīvajos aktos paredzētā kārtībā un nogādāts uz dzīvnieku patversmi.

CIETSIRDĪBAI BEIDZOT IR JĀDARA GALS!

Nepaliksim vienaldzīgi, nenoskatīsimies, kā dara pāri dzīvniekam, nenogaidīsim, līdz situācija kļūst vēl dramatiskāka!

Ziņo atbildīgajām instancēm - policijai, PVD vai mums uz info@dzivniekupolicija.lv. Mēs palīdzēsim Tev sagatavot nepieciešamo iesniegumu, lai informētu atbildīgās instances par cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvnieku gadījumiem. 

Kopīgiem spēkiem mums beidzot ir jāpanāk, ka tiek sodīts ikviens, kas dara pāri dzīvniekiem!

tl_files/bildes/nvo-apaksa.png

Iet atpakaļ