Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Jauna kārtība kriminālprocesā izņemto dzīvnieku glabāšanā

Ar 08.04.2022.g. stājas spēkā atvieglota kārtība rīcībai ar kriminālprocesā izņemtiem dzīvniekiem – turpmāk, tāpat kā administratīvo pārkāpumu lietās izņemtiem dzīvniekiem, arī kriminālprocesā izņemtā dzīvnieka nodošana glabāšanā tiks organizēta caur Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA). Tas izriet no 05.04.2022.g. ar MK noteikumiem Nr.212 veiktajiem grozījumiem MK 27.12.2011.g. noteikumos Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”.

 

Šie ir dzīvnieku aizsardzībai ļoti būtiski grozījumi, jo vairāku gadu garumā bija apgrūtināta un grūti realizējama dzīvnieku izņemšana kriminālprocesā tieši saistībā ar to, ka par dzīvnieka kā lietiskā pierādījuma glabāšanu atbildīgs bija katrs individuālais procesa virzītājs. Ar šodienu spēkā stājas vienota izņemto dzīvnieku glabāšanas organizēšanas kārtība.

Lēmumu par dzīvnieka izņemšanu un tā pārvietošanas laiku uz dzīvnieku turēšanai ierīkotu novietni, telpu vai teritoriju pieņems kriminālprocesu veicošā amatpersona, ņemot vērā katru individuālo gadījumu. Savukārt, izņemtā dzīvnieka nodošana glabāšanai tiks organizēta caur Nodrošinājuma valsta aģentūru.

 

Kriminālprocesā dzīvnieka izņemšana ir nepieciešama tādos noziedzīgos nodarījumos kā:

  • Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku;
  • Dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpums, kā rezultātā dzīvnieks uzbrucis cilvēkam.

Tie ir gadījumi, kad ārkārtīgi svarīga ir ātra un koordinēta sadarbība iestāžu starpā, lai nodrošinātu, ka dzīvnieks nepaliek tādas personas valdījumā, kas pieļāvusi šādus nodarījumus. Īpaši svarīgi ir nekavējoties izņemt no cietsirdības cietušos dzīvniekus, kuriem ir nepieciešama steidzama palīdzība.

 

Grozījumu būtība:

  • Kriminālprocesā izņemto dzīvnieku procesa virzītājs nodod glabāšanā īpaši šim nolūkam ierīkotā novietnē, telpā vai nožogotā teritorijā, ko izveidojusi un uztur fiziska vai juridiska persona, ar kuru līgumu par glabāšanu noslēgusi NVA;
  • NVA informē procesa virzītājus par dzīvnieka glabāšanas vietu;
  • Lietisko pierādījumu, kuru nevar realizēt vai kura paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, var nodot bez maksas sabiedriskā labuma organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem izlietošanai atbilstoši to uzdevumam (līdz šim varēja tikai valsts vai pašvaldību iestādēm).

 

Nozīmīgākie grozījumi skar MK noteikumu Nr.1025 7.5.punktu, kura jaunā redakcija ir:

7.5. dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, procesa virzītājs nodod glabāšanā īpaši šim nolūkam ierīkotā novietnē, telpā vai nožogotā teritorijā, ko izveidojusi fiziska vai juridiska persona atbilstoši dzīvnieku aizsardzību, audzēšanu un ciltsdarbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Aģentūra slēdz līgumu ar šajā punktā minēto fizisko vai juridisko personu, kā arī informē izmeklēšanas iestādes par dzīvnieka glabāšanas vietu;

 

Atšķirība ar iepriekšējo 7.5.punkta redakciju ir vērā ņemama:

7.5. dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, procesa virzītājs nekavējoties nodod glabāšanā fiziskai vai juridiskai personai, kura var nodrošināt atbilstošu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu;

 

Ar šiem grozījumiem netiek radīta jauna kārtība izņemto dzīvnieku glabāšanā, tā vienkārši ir pielīdzināta administratīvā pārkāpuma lietās izņemto dzīvnieku glabāšanas prasībām.

 

Normatīvie akti u.c. papildinformācija:

MK 05.04.2022.g. noteikumi Nr.212 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

MK 05.04.2022.g. noteikumu Nr.212 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"” Anotācija

MK 27.12.2011.g. noteikumos Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” 

Atvieglo rīcību ar kriminālprocesos izņemtajiem dzīvniekiem”, LV portāls, 08.04.2022.g.

 

 

Iet atpakaļ