Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

EP apstiprina noteikumus pārnēsājamo dzīvnieku slimību ierobežošanai

Dzīvnieku veselības likuma pieņemšana ir liela uzvara. Šis likums uzlabos trīs lietas: pirmkārt, saistot dzīvnieku veselību ar labturību un arī ar cilvēku veselību. Šī tiešā saikne, ar uzsvaru uz atbildīgu antibiotiku lietošanu, palīdzēs mums apkarot pieaugošo rezistenci pret pretmikrobu zālēm. Otrkārt, likums ļaus iestādēm un ražotājiem vairāk pievērsties profilaksei un kontrolei.  Treškārt, tas vienā pamatlikumā apvieno aptuveni 40 atsevišķus noteikumus,” uzsvēra ziņotājs Jasenko Selimovic (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība (ALDE), Zviedrija).

Labāka lopkopības prakse un atbildīga medikamentu lietošana

Jaunie noteikumi pastiprina prevencijas nozīmi, kā arī precizē lauksaimnieku, tirgotāju, dzīvnieku speciālistu, veterinārārstu un arī lolojumdzīvnieku turētāju atbildību.

Visi lopkopji, pārdevēji un dzīvnieku turētāji ir atbildīgi par to pārziņā esošo dzīvnieku veselību, kā arī veterināro zāļu piesardzīgu un atbildīgu izmantošanu. Veterinārārstiem būs jāvairo izpratne par dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un cilvēku veselības mijiedarbību, kā arī par rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem.

Savukārt Eiropas Komisija ir apņēmusies uzraudzīt dzīvnieku antibiotiku reālo lietošanu dalībvalstīs un regulāri publicēt pārskatāmus datus.

Ātri, pārredzami un zinātnē balstīti lēmumi

Jaunais likums dod EK tiesības īstenot steidzamus pasākumus, lai vērstos pret jaunām slimībām, kurām varētu būt nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselību un lauksaimniecisko ražošanu.

EP deputāti prasa arī apspriesties ar Eiropas Pārtikas drošības iestādes ekspertiem, atjauninot ES potenciāli bīstamo slimību sarakstu, kā arī, lai slimību  ierobežošanas plānu izstrādē iesaistītu lauksaimnieku apvienības, veterinārārstu asociācijas un citus.

Dzīvnieku labturība un lolojumdzīvnieku nelikumīga tirdzniecība

Visos slimību kontroles pasākumos būs jāņem vērā dzīvnieku labturības principi, lai neradītu dzīvniekiem, t.sk., klaiņojošajiem dzīvniekiem nevajadzīgas sāpes, stresu vai ciešanas.

Lai novērstu iespēju, ka klaiņojoši vai kontrabandas dzīvnieki varētu izplatīt slimības, EP deputāti pievienoja noteikumus, kas pieprasa reģistrēt visus profesionālos dzīvnieku turētājus un pārdevējus, un arī dod tiesības Komisijai lūgt dalībvalstīm izveidot nacionālas suņu, kaķu, un, ja nepieciešams, arī citu dzīvnieku datu bāzes.

Nākamie soļi

Dzīvnieku veselības tiesību aktu EP deputāti pieņēma bez balsojuma, apstiprinot vienošanos otrajā lasījumā. ES Padome savu nostāju pieņēma jau pagājušā gada decembrī. Regulu publicēs ES Oficiālajā Vēstnesī, tā stāsies spēkā 20 dienas vēlāk, bet atbilstība tam būs jānodrošina pēc pieciem gadiem - t.i., ES dalībvalstīm ir 5 gadi, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību.

Fakti:

  • 70% no cilvēku infekcijas slimībām ir raksturīgas arī dzīvniekiem;
  • ES lauksaimniecības nozarē tiek turēti vismaz 2 miljardi putnu (cāļi, dējējvistas, tītari u.c.) un 334 miljoni zīdītāju (cūku, aitu, kazu, liellopu, kažokzvēru u.c.);
  • ES ir 13,7 miljoni dzīvnieku saimniecību;
  • Lopkopības produkcijas vērtība ES ir 157 miljardi eiro.

 

Saites

  • EuroparlTV sižets (intervija ar ziņotāju)

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=eb6122c4-0cfa-44e5-a6c4-a5b100d20992

  • Pieņemtais teksts būs pieejams šeit  (08.03.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

  • Debašu videoieraksts (07.03.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

  • Preses konferences video (08.03.2016. plkst. 15:00)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

  • Ziņotājs Jasenko Selimovic (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība (ALDE), Zviedrija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/134243/mep_home.html

  • Infografika (angļu valodā): Dzīvnieku veselība: cena par novēlotu ārstēšanu

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160222IFG15322/Animal-diseases-the-cost-of-acting-too-late

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu

 

Iet atpakaļ