Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Dzīvnieku policija par situāciju Skanstes dārziņu teritorijā mītošo dzīvnieku apsekošanā un glābšanā. 2020.gada 4.jūnijā

20.maijā tika konstatēts, ka pavasara ziedonī, putnu ligzdošanas un pilsētvidē mītošo savvaļas dzīvnieku mazuļu izbarošanas laikā, ES projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” ietvaros projekta attīstītājs uzsācis Skanstes Lapeņu kolonijas nolīdzināšanu ar smago tehniku, kas rada neatgriezeniskus postījumus tur mītošajiem dzīvniekiem un putniem.
Sabiedrības spiediena rezultātā un iesaistoties Dzīvnieku policijai, 23.maijā notika pārrunas ar projekta attīstītājiem un būvniekiem, saskaņojot 2 nedēļu (25.05.- 8.06.) moratoriju smagās tehnikas izmantošanai teritorijā un jebkādiem demontāžas darbiem.
Ar būvdarbu vadītāju panāktā vienošanās uz 2 nedēļām pārtraukt būvdarbus paredz:

  1. organizētu mājsaimniecību un bezsaimnieka kaķu koloniju apzināšanu, lai izvestu suņus, kaķus un nogādātu tos drošā patvērumā ar tālāku aprūpi;
  2. steidzamu risinājumu par savvaļas dzīvnieku un putnu saudzēšanu mazuļu laikā;
  3. to cilvēku apzināšanu, kuriem Skanstes dārziņi ir pašlaik vienīgais patvērums un citur nav kurp iet.

03.06. Dzīvnieku policija saņēmusi sertificēta ornitologa Andra Dekanta eksperta atzinumu Nr. 2020/03 Par projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” ietekmi uz tur esošo putnu atpūtas, barošanās un ligzdošanas vietām un īpaši aizsargājamo sugu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu. Eksperti apsekotajā teritorijā konstatējuši 7 īpaši aizsargājamās sugas. Atzinumā secināts:

  • Aktīvā ligzdošanas sezona ar mazuļiem ligzdās būs aptuveni līdz jūlija beigām. Jāņem vērā, ka putni paļausies un izmantos šo teritoriju, lai turpinātu barot un audzināt savus mazuļus arī tad, kad tie būs atstājuši savas ligzdas - augustā.
  • Atbilstoši sugu un biotopu aizsardzības likuma 11. pantam ir aizliegta īpaši aizsargājamo sugu (visās to attīstības stadijās) apzināta traucēšana (īpaši vairošanās un mazuļu augšanas laikā), apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, kā arī vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana, tādēļ šajā teritorijā jāievēro miera periods no 1. marta līdz vismaz 31. jūlijam (vai ilgāk).
  • Realizējot projektu “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” pašreizējā redakcijā (arī ārpus putnu ligzdošanas laika), tiks iznīcinātas dzīvotnes un barošanās vietas visām septiņām konstatētajām īpaši aizsargājamām putnu sugām un Eiropas Padomes putnu direktīvas sugām, kā arī tiks būtiski samazināta ekosistēmas kvalitāte.
  • Jebkādi ar dzīvotņu kvalitātes pasliktināšanu saistīti darbi augstākminētā projekta ietvaros jāveic tā, lai samazinātu negatīvās sekas un dotu atkāpšanos ceļu putnu sugām tādā veidā, lai tās tiktu dzītas Lapeņu ielas virzienā un spētu patverties pļavā starp Jāņa Daliņa un Jāņa Krūmiņa ielu.

(Ar visu atzinuma tekstu varat iepazīties Pielikumā Nr.1)

Lūdzam Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministru Juri Pūci un atbildīgos ministrijas departamentus iepazīties ar slēdzienu un veikt atbilstošas darbības uz putnu dzīvotņu saudzēšanas laiku, nosakot liegumu veikt demontāžas, zāğēšanas uc. būvdarbus šajā un piegulošajās teritorijās no 25.maija līdz 25.augustam un koriğējot projekta nodošanas beigu termiņu par laiku, kad apturēti darbi.
Vienlaikus gaidām atbildi projekta būvnieku iesniegumam Dabas Aizsardzības pārvaldē par atļauju un vadlīnijām nemedījamo savvaļas sugu izņemšanai no viņu pašreizējās dzīves vides un pārvietošanai drošībā.
Rīgas Domes attīstības departamentam esam lūguši iepazīstināt sabiedrību ar informāciju par cilvēku skaitu, kuriem dārziņi ilgstoši bijusi vienīgā dzīvesvieta:

  • cik cilvēkiem piedāvāta iespēja pārcelties uz sociālajām mājām,
  • cik cilvēkiem piedāvāts patvērums patversmēs.

Tā kā šobrīd būvdarbi projektā apturēti un ir dīkstāve, Dzīvnieku policija ierosinājusi būvniekiem sadarbībā ar Rīgas Domi realizēt sociālo projektu - izbūvēt pie Rīgas vīriešu un sieviešu patversmēm telpas/voljērus, kur varētu patverties bezpajumtnieku mājdzīvnieki laikā, kad viņu saimnieki atrodas patversmē.
Dzīvnieku aizsardzības organizācijas piedāvā sadarbību ar bezpajumtnieku patversmēm, lai apzinātu un sniegtu nepieciešamo palīdzību trūcīgo cilvēku mājdzīvniekiem.
Lai turpmāk nepieļautu situācijas, kad ļaunprātības vai nezināšanas dēļ tiek iznīcināti putnu un savvaļas dzīvnieku mazuļi, dzīvnieku policija sadarbībā ar ekspertiem un speciālistiem gatava rosināt izmaiņas LR normatīvajos aktos par miera perioda noteikšanu putnu aktīvās ligzdošnas un savvaļas dzīvnieku saudzēšanu mazuļu auklēšanas sezonas laikā.
Paldies visām dzīvnieku aizsardzības organizācijām par iesaistīšanos bezsaimnieka kaķu koloniju apsekošanā, ķeršanā un izmitināšanā.


Paldies dabas draugam Ingmāram Līdakam par iesaistīšanos, viedokli un ierosinājumu projekta attīstītājiem vērsties Dabas aizsardzības pāvaldē par atļaujas saņemšanu nemedījamo savvaļas sugu pārvietošanai drošībā. (Ingmāra Līdakas viedoklis pielikumā Nr.2).

Iet atpakaļ