Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas nosoda Brūnā lāča nogalināšanu

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas - biedrības un nodibinājumi “Animal Rights Association B.@T.”, “Latvijas ainavas”, “dzivniekupolicija.lv”, “Vidzemes Ķepas” - pauž dziļu sašutumu un nosodījumu par 1.aprīlī paveikto bezprecedenta nodarījumu pret visā Eiropas Kopienā un Latvijā nozīmīgas un augstākajā aizsardzības statusā esošas, Latvijas Sarkanajā grāmatā (3.kategorijā) iekļautas, savvaļā mītošas, nemedījamas lielo plēsēju sugas Brūnā lāča (Ursusarctos) pieauguša dzīvnieka vecumu nesasnieguša indivīda preventīvu nogalināšanu eitanāzijas veidā. Būtiski, ka nogalinātais dzīvnieks nevienu cilvēku nebija ne apdraudējis, ne arī kādam mēģinājis uzbrukt.

Biedrības šo nogalināšanas aktu vērtē kā par dabas aizsardzību atbildīgo valsts institūciju - Dabas aizsardzības pārvades (DAP) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildībā esosas sugas starptautiskas aizsardzības pārkapumu klaju bezatbildības un profesionālās nolaidības apliecinājumu, tām savlaicīgi nerisinot ne kritiski nepieciešamās infrastruktūras problēmu– pagaidu novietnes savvaļas dzīvniekiem izbūvi, ne savlaicīgi veicot obligāto sabiedrības izglītošanas darbu, neorganizējot un īstenojot nepieciešamās darbības apdraudētā dzīvnieka aizsargāšanai no bezatbildīgiem cilvēkiem, ne cilvēku drošības pasākumus.

Turklāt DAP un VARAM nav respektējušas piecu sabiedrisko organizāciju rakstisku lūgumu speciāli izveidotajā darba grupā iekļaut arī dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācijas “Animal Rights Association B.@T.” pārstāvi, kura 2021.gada rudenī cīnījās par divu Valkas lācēnu dzīvību saglabāšanu, iniciējot, un visiem spēkiem un līdzekļiem atbalstot to izšķiršanas operāciju, tādejādi panākot humānu problēmas risinājumu. Pat sūtījums ar lācēniem sagādātajām kakla siksnām Latvijā nav varēts saņemt, mūsu atbildīgo valsts institūciju koordinācijas trūkuma dēļ.

Tādejādi, šis gadījums ar Valkas lāčiem uzskatāmi apliecinājis gan mūsu par dabas aizsardzību atbildīgo ierēdņi neieinteresētību Eiropas Kopienas vērtīgo savvaļas sugu aizsardzībā, gan spilgti nodemonstrējis kopumā Latvijas dabas aizsardzības sistēmas atpalicību un profesionālās kapacitātes trūkumu.

Dzīvnieka nāve nedrīkst palikt kā atbildīgo valsts iestāžu bezdarbības un sabiedrības bezatbildības apliecinājums, kāds ir šis konkrētais gadījums. Dzīvnieka nāve nedrīkst palikt bezjēdzīga! Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku.

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicināja atbildīgās institūcijas dot vēl papildus laiku alternatīvu risinājumu meklēšanai, kā arī operatīvi iesaistīties jaunas mājvietas atrašanā kādā no ārvalstu dabas parkiem no cilvēku bezatbildības cietušajam dzīvniekam, tādejādi apliecinot savu instuticionālo atbildību un dabas sarga lomu.

Diemžel situācijā, kad lēmuma pieņēmējs ir izvēlējies atbrīvoties no dzīvnieka, mums atstāta vienīgā iespēja – iet tiesisko ceļu, lai izvertētu konkrēta aizsargājamās sugas indivīda izpildītā nonāvēšanas lēmuma tiesiskumu.

Informāciju sagatavoja:
Jeļena Rumjanceva
Dzīvnieku Tiesību Aizsardzības biedrība “Animal Rights Association B.@T.”

 

 

Iet atpakaļ