Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Administratīvi teritoriālā reforma

Attēls: LV portāls

1.jūlijā stājas spēkā jaunais Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums, kas paredz, ka no līdzšinējām 119 pašvaldībām izveidotas 43, no kurām daudzas ir tapušas, apvienojot kādreizējos novadus. Visas pašvaldības iestādes pēc 1.jūlija turpina darbu tāpat kā iepriekš, līdz dome pieņems lēmumu par to reorganizēšanu, piemēram, iestādes apvienojot.

Avots: https://lvportals.lv/norises/330028-darbu-sak-apvienotas-pasvaldibas-kas-mainisies-iedzivotajiem-2021

 

Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības noteiktas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā.

Jaunais iedalījums uz kartes: https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/ADMINISTRATIVI_TERITORIALA_REFORMA_PASVALDIBAS_KARTE_2021_GADA_JULIJS.PDF

 

Mūs, protams, interesē, kas notiks ar dzīvnieku uzturēšanas kārtību un pašvaldību funkcijām dzīvnieku populācijas kontrolē to administratīvajās teritorijās. Tad nu lūk - kamēr jaunā dome apstiprinās jaunus saistošos noteikumus, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

 

 

 

Iet atpakaļ