Sākums > AIF

Juridiskās konsultācijas dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos

Apkopojot informāciju par diviem pārskata periodiem, kas jau paveikts projekta īstenošanā, esam gandarīti par šīs aktivitātes rezultātiem, jo juridiskās konsultācijas: 1.pārskata periodā (01.09.2020.-28.02.2021.) esam snieguši 51 personai; 2.pārskata periodā (01.03.2021.-31.08.2021.) - 69 personām. Tādējādi pusē no projekta perioda izpilde ir jau 120 konsultācijas, kas ir 133-171% no plānotā rezultatīvā apjoma.

Lasīt tālāk...

Dzīvnieku aizsardzības diena

Skaista vīzija, uz kuru tiekties: kontrolējama dzīvnieku vairošana un tirdzniecība – atbildīgs, zinošs dzīvnieka īpašnieks – aprūpēts, ar dzīvi apmierināts dzīvnieks – empātiska sabiedrība. Tāda ir īsā formula mūsu skatījumam uz ideālu dzīvnieku turēšanas vidi.

Lasīt tālāk...

Satikšanās Cēsu dzīvnieku patversmē

5.augustā devāmies uz satikšanos klātienē Cēsu novada dzīvnieku patversmē "Lācīši" - mūs laipni uzņēma patversmes vadītāja, kā arī izrādīja patversmi un tās iemītniekus.

Lasīt tālāk...

Dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumu virzība

01.06.2021.g. Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisija skatīja likumprojektu Nr.507/Lp13 “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” – likumprojektu, kas valstiskā mērogā noteiks mūsu mazo brāļu un māsu – dzīvnieku - likteni mūsu valstī.

Lasīt tālāk...

Diskusijas “Cietsirdība pret dzīvniekiem – tiesiskais regulējums, nodarījuma sastāvs, sodi, to piemērošana” kopsavilkums

Esam apkopojuši 30.04.2021.g. diskusijas "Cietsirdība pret dzīvniekiem - tiesiskais regulējums, nodarījuma sastāvs, sodi, to piemērošana" rezultātus un padziļināti izpētījuši diskusijas laikā izteiktos priekšlikumus. Tie apkopoti Kopsavilkumā un izsūtīti kompetentajām iestādēm turpmākam darbam.

Lasīt tālāk...