Sākums > AIF ziņa

Vadlīnijas “Administratīvo pārkāpumu process un kriminālprocess, ja iesaistīts dzīvnieks”

Vairāku gadu darbības laikā regulāri esam saskārušies ar procesuālām problēmām administratīvo pārkāpumu un krimināllietās, ja tajās iesaistīti dzīvnieki, kā rezultātā nolēmām izpētīt, kādas ir īpatnības abos procesos, ja nodarījums vai pārkāpums vērsts pret dzīvnieku vai dzīvnieks kādā citā veidā iesaistīts administratīvā pārkāpumā vai noziedzīgā nodarījumā.

No 2020.gada 1.septembra Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv" ir īstenojis Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētu projektu “Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos”, kura ietvaros ir veicis praktisku pētījumu (divu gadu periodā) un situācijas analīzi, lai noskaidrotu, vai problēmu cēlonis ir tiesību aktu nepilnības vai normu piemērošanas prakse. Uz praktiskā pētījuma bāzes un tiesiskā regulējuma izpētes pamata esam izstrādājuši Vadlīnijas “Administratīvo pārkāpumu process un kriminālprocess, ja iesaistīts dzīvnieks”, kuras esam nosūtījuši Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai.

Šo Vadlīniju mērķis ir apkopot tiesisko, teorētisko un praktisko informāciju, lai atvieglotu un uzlabotu tiesību piemērošanu administratīvā pārkāpuma procesā un kriminālprocesā, kuros iesaistīti dzīvnieki. Esam ieinteresēti, lai administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa kvalitāte uzlabotos un lietās par nodarījumiem pret dzīvniekiem tiktu panākts taisnīgs, dzīvnieka aizsardzībai atbilstošs risinājums.

 

Redzot dzīvnieku aizsardzības nozares praktisko pusi – gan saņemot iedzīvotāju sūdzības par attieksmi pret dzīvniekiem un sniedzot juridiskas konsultācijas dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, gan novērojot situācijas pašvaldībās, gan vērojot sabiedrības attieksmes maiņu, Nodibinājums gūst plašu, sistēmisku redzējumu par dzīvnieku aizsardzības nozari valstī. Tāpat Nodibinājums aktīvi iesaistās pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu pret dzīvniekiem jautājumos, t.sk., sniedzot ziņas kompetentajām iestādēm par Nodibinājuma redzeslokā nonākušiem faktiem un pierādījumiem, kas liecina par cietsirdību pret dzīvniekiem vai labturības pārkāpumiem.

 

 

Iet atpakaļ