Sākums > AIF ziņa

Pilsoniskās iniciatīvas – sabiedrība aizstāv dzīvnieku intereses

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā projekta ietvaros esam plānojuši ne vien paši aktīvi līdzdarboties valsts pārvaldē dzīvnieku aizsardzības un labturības normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas jomā, bet atbalstīt arī sabiedrības iesaistes aktivitātes. Vērojama tendence, ka ar katru gadu sabiedrības interese iesaistīties dzīvnieku aizsardzības aktivitātēs aizvien pieaug. To apliecina arī pēdējo pāris gadu laikā īstenotās pilsoniskās iniciatīvas caur portālu manabalss.lv.

Projekta īstenošanas periodā tās jau ir trīs pilsoniskās iniciatīvas, kas ne tikai savākušas nepieciešamo parakstu skaitu – virs 10 000 parakstītāju, bet arī iesniegtas LR Saeimā tālākai virzībai:

 

1) Bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem” – iniciatīvas autore Zane Zvirbule; parakstījuši uz iesniegšanas brīdi 11 158 Latvijas iedzīvotāji; iesniegta LR Saeimā 21.12.2020.g., informācija par iniciatīvas virzību LR Saeimā pēc reģ.Nr.558/Lm13: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=558/Lm13.

Rezultātā ir aktualizētas vairākas iniciatīvas normatīvo aktu pārskatīšanai par cietsirdību pret dzīvniekiem.

tl_files/bildes/AIF/03.03.2021 TsKsede.JPG

 

2) “Par lūšu medību aizliegumu” – iniciatīvas autors Jānis Vinters; parakstījuši uz iesniegšanas brīdi 11 376 Latvijas iedzīvotāji; iesniegta LR Saeimā 09.04.2021.g., informācija par iniciatīvas virzību LR Saeimā pēc reģ.Nr.622/Lm13: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=622/Lm13.

Rezultātā uz 2022.gada sākumu lūšu medības ir aizliegtas.

tl_files/bildes/AIF/Infographic_ParLusuMedibuAizliegumu.jpg

3) Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus - iniciatīvas virzību pārņēmusi Dzīvnieku tiesību aizsardzības biedrība “Animal Rights Association B.&T.”; parakstījuši uz iesniegšanas brīdi 11 351 Latvijas iedzīvotāji; iesniegta LR Saeimā 17.02.2022.g., informācija par iniciatīvas virzību LR Saeimā pēc reģ.Nr.558/Lm13: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=901/Lm13.

 tl_files/bildes/AIF/HumanakasSunjuTuresanasPrasibas_Infographic.jpg 

 

Katra no šīm iniciatīvām ir aktivizējusi noteiktās jomas pārskatīšanu, diskusijas gan sabiedrībā, gan LR Saeimā.

Vērojama tendence, ka pēdējos gados iniciatīvu parakstīšana dzīvnieku aizsardzības jautājumos notikusi ļoti ātri – no nepilna mēneša līdz pāris mēnešu laikā ir savākts nepieciešamais parakstu skaits, lai to iesniegtu LR Saeimā. Arī iniciatīva “”, kas uzsākta 2012.gadā un aktualizēta 2022.gada janvārī, mēneša laikā savāca nepieciešamo parakstu skaitu un ir iesniegta LR Saeimā.

 

Esam sekojuši un turpinām sekot līdzi šo iniciatīvu tālākai virzībai, sniedzam palīdzību iniciatīvu iesniedzējiem, analizējam situāciju, kā arī gatavojam priekšlikumus atbildīgajām iestādēm.

 

 

Iet atpakaļ