Sākums > AIF ziņa

Jaunumi sabiedrības līdzdalībā - TAP portāls

Šodien piedalījāmies attālinātās apmācībās Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP portāls) lietotājiem - to plānots pilnvērtīgi uzsākt ar š.g. 31.maiju. Uz šo brīdi jau ir iespēja pieteikt savas organizācijas un sākt apgūt šo sistēmu. Savukārt turpmāk līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē ministriju un Ministru kabineta līmenī būs jaunā, digitālā formātā.

Ļoti ceram, ka jaunā kārtība atvieglos līdz šim sadrumstaloto sabiedrības līdzdalības iespēju, kad izstrādātie tiesību aktu projekti jāmeklē nozaru ministriju lapās un Ministru kabineta lapā - nu varēs pieteikties jaunumu saņemšanai, kā arī būs vienota vietne, kur meklēšanas sistēmā ērti atrast katras NVO interesējošās jomas dokumentus, to gatavības un virzības stadiju.

TAP portāla izveides mērķis ir:

Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana.

Izklausās un izskatās daudzsološi - tagad tikai jāapgūst, kā ar to strādāt.

Šodienas apmācības ir tikai sākums - lai arī turpmāk mēs spētu līdzdarboties normatīvo aktu jaunradē un pilnveidošanā, kā arī sniegt atbalstu saviem sadarbības partneriem dalībai sabiedrības līdzdalības veidos, turpināsim pētīt un mācīties.

No vienas puses, plānotais saskaņošanas un līdzdarbības process būs ērts - ar automatizētām formām un satura iekļaušanas iespējām, kas būtiski ietaupīs laiku. No otras puses, tas ir jauns izaicinājums darboties pilnīgi citā veidā - digitālā vidē (portālam būs divas vides: slēgtā un publiskā), ar autentifikācijām, organizāciju kontiem u.t.t. Vai tiešām esam tam gatavi? Laiks rādīs.

Vairāk informācijas par TAP projektu: 
https://www.mk.gov.lv/lv/projekts/vienotais-tiesibu-aktu-projektu-izstrades-un-saskanosanas-portals-tap-portals

 

 

 

Iet atpakaļ