Sākums > AIF ziņa

Iepazīšanās ar taurgovīm

Vēl pirms gada savvaļas zirgi un taurgovis bija vien informācija, ka šādi dzīvnieki kaut kur Latvijas savvaļā mīt un kaut kur tos pat var aplūkot. Nu jau vairāk kā pusgadu šie dzīvnieki pievērsuši sev pastiprinātu uzmanību jautājumā par to, kas tad tie īsti ir – mājlopi vai savvaļas dzīvnieki.

 

Ķemeru nacionālā parka fonds tur rūpi pār divām teritorijām - Dunduru pļavas un Lielupes palienes pļavas, kurās savvaļas zirgi un taurgovis savukārt tur rūpi pār pļavu noganīšanu.

Ķemeru nacionālā parka fonds ir Konik zirgu un taurgovju ganāmpulka īpašnieks (kopā apm. 300 dzīvnieki) un apsaimnieko apm. 420 ha dabīgo zālāju platības, daļu no tām noganot, daļu - regulāri pļaujot. Vairāk par šo var iepazīties Fonda mājas lapā.

 

Un pļavu noganīšana arī ir vien informatīva frāze, kamēr nenostājas šai pļavā, atverot visas maņas, lai saskatītu, sadzirdētu un sajustu tajā esošo augu un dzīvnieku daudzveidību.

tl_files/bildes/dzivnieki/savvalas/20220705_4.jpg 

Un apzīmējums “keystone species” kļūst gan acīmredzams, gan nojaušams visos virzienos, jo te ir paradīze zemes virsū.

tl_files/bildes/dzivnieki/savvalas/Tauros-keystone-species-text-2048x1500.jpg 

 

Šādā vidē komfortabli var justies visi – arī cilvēks, ja vien ir gatavs atbilstoši uzvesties.

 

05.07.2022.g. taurgovju populācijas aizsardzības domubiedri apmeklējām Ķemeru nacionālajā parkā mītošos savvaļas zirgus un taurgovis, tai skaitā arī Dunduru pļavās, kur veikts unikāls upes atjaunošanas projekts Latvijā, izveidojot līkumotu upīti (Slampe) un izvietoti trīs skatu torņi dzīvnieku un putnu vērošanai.

 

Patiesi ceram, ka Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija spēs rast vislabāko juridisko risinājumu, lai šis vislabākais vides risinājums mūsu dabā pastāvētu uz saviem pašpietiekamības pamatiem bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem.

tl_files/bildes/dzivnieki/savvalas/20220705_1.jpg

tl_files/bildes/dzivnieki/savvalas/20220705_3.jpg

 

Īpaša pateicība Andim Liepam par iespēju tur būt un baudīt dabisku dabu dabā.

 

Papildus informācija:

Taurgovju jautājums iestrēdzis. Vides un dzīvnieku aizsardzības organizācijas lūdz taurgovju tiesisko aizsardzību Vides ministrijai

 

 

Iet atpakaļ