Sākums > AIF ziņa

Dzīvnieku aizsardzības diena

Skaista vīzija, uz kuru tiekties: kontrolējama dzīvnieku vairošana un tirdzniecība – atbildīgs, zinošs dzīvnieka īpašnieks – aprūpēts, ar dzīvi apmierināts dzīvnieks – empātiska sabiedrība. Tāda ir īsā formula mūsu skatījumam uz ideālu dzīvnieku turēšanas vidi.

Šodien – Dzīvnieku aizsardzības dienā – var arī nedaudz pasapņot.

Tikmēr Madonas reģiona laikrakstā “Stars” (https://www.estars.lv/) vesels atvērums dzīvnieku turēšanas tēmai, kur vienkopus ir gan PVD, gan pašvaldības policijas, gan pašvaldības pārstāvja, gan veterinārārsta, gan dzīvnieku aizsardzības organizāciju (t.sk. arī mūsu) viedokļi.

Citastarpā dalījāmies arī ar redzējumu, kurus jautājumus, mūsuprāt, ir būtiski sakārtot, lai šis sapnis tuvotos īstenībai:

  • Konceptuāli jāmaina dzīvnieka kā lietas statuss – civiltiesībās nodalot dzīvniekus kā justspējīgas būtnes;
  • Jāprecizē krimināltiesiskās un administratīvās atbildības normas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un labturības pārkāpumiem;
  • Jāievieš un jāsāk piemērot aizliegums turēt dzīvniekus personām, kuras sodītas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem;
  • Jāuzlabo suņu reģistrācijas kārtība – kopš 2017.gada janvāra valstī ir obligāta visu suņu apzīmēšana ar mikroshēmām un reģistrācija Lauksaimniecības datu centrā, tomēr šī kārtība pilnvērtīgi nav ieviesta;
  • Jārada tiesiskais regulējums un kontroles mehānisms mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas jomā – šobrīd šķirnes dzīvnieku vairošana, audzēšana, tirdzniecība ir tik vispārīgi reglamentēta, ka apdraud ne tikai dzīvnieku veselību un labturību, bet arī patērētāju tiesības (personas, kas iegādājušās slimus, kroplus mājdzīvniekus, ne tikai cieš lielus finansiālus zaudējumus to ārstēšanā, bet arī gūst emocionālus pārdzīvojumus, kad iegādātais mīlulis iet bojā);
  • Jārada tiesiskā aizsardzība bezsaimnieka sterilizētajiem kaķiem, kas uzturas dzīvojamo māju tuvumā;
  • Jāreglamentē savvaļas sugu dzīvnieku turēšana (t.s. eksotiskie dzīvnieki) kā mājdzīvniekus, jo to labturība ir grūti nodrošināma, tie nav domesticēti dzīvnieki;
  • Jānostiprina pilnvarojums sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem, līdzīgi kā tas ir izdarīts sabiedriskajiem vides inspektoriem.

Visi šie jautājumi ir mūsu darāmo darbu sarakstā, ko varam īstenot pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumam.

Sveicam Dzīvnieku aizsardzības dienā šodien, rūpējamies par dzīvniekiem ik dienu!

Visi raksti:

30.09.2021 Pašmērķis nav sodīt, galvenais — novērst
30.09.2021 „Skaista vīzija, uz kuru tiekties”
30.09.2021 Būtu jāuzlabo mājdzīvnieku skaita kontrole
30.09.2021 Turēt mīļdzīvnieku ir izvēle
30.09.2021 Pamesto kaķu skaits mērāms simtos
30.09.2021 Informatīvais darbs un sistēmas pilnveidošana

 

 

Iet atpakaļ