Sākums > AIF ziņa

Diskusijas “Dzīvnieks administratīvo pārkāpumu procesā un kriminālprocesā” kopsavilkums

27.10.2022.g. nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” sadarbībā ar Latvijas Juristu biedrību un Tiesībsarga biroju aicināja nozares ekspertus un interesentus uz diskusiju “Dzīvnieks administratīvo pārkāpumu procesā un kriminālprocesā”. Tā ir pēdējā triju diskusiju ciklā, kas veltīta jautājumiem par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, par pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem pret dzīvniekiem. Diskusijas laikā izteiktie viedokļi apkopoti Kopsavilkumā:

     Diskusijas “Dzīvnieks administratīvo pārkāpumu procesā un kriminālprocesā” kopsavilkums.pdf

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” sadarbībā ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” divu gadu laikā veicis praktisku pētījumu, kā dzīvnieku aizsardzības organizācija šī brīža normatīvā regulējuma ietvaros un esošajā valsts pārvaldes sistēmā var (spēj) iesaistīties administratīvo pārkāpumu procesā un kriminālprocesā, ja veikts pārkāpums vai noziedzīgs nodarījums pret dzīvnieku.

Pētījuma rezultāti tika prezentēti diskusijas dalībniekiem. Pamatojoties uz šī pētījuma secinājumiem, kā arī ņemot vērā jau veiktās izmaiņas normatīvajos aktos, Nodibinājums izstrādā Vadlīnijas administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās, kurās iesaistīti dzīvnieki, šo lietu izskatīšanas īpatnības.

Diskusijas otrā daļa, kā ierasts, bija atvērta viedokļiem un priekšlikumiem. Gan diskusijas laikā, gan pēc tās saņēmām daudz labu vārdu par paveikto darbu. Arī paši esam gandarīti, jo tieši pateicoties sadarbībai un viedokļu apmaiņai esam ietekmējuši gan tiesību aktu izmaiņas, gan tiesību piemērošanas prakses uzlabojumus.

 

Ar pirmo divu diskusiju rezultātiem var iepazīties to kopsavilkumos:

1)    30.04.2021.g. – “Cietsirdība pret dzīvniekiem – tiesiskais regulējums, nodarījuma sastāvs, sodi, to piemērošana” – diskusijas kopsavilkums pieejams: http://info.dzivniekupolicija.lv/lv/aif-zina/diskusijas-cietsirdiba-pret-dzivniekiem-tiesiskais-regulejums-nodarijuma-sastavs-sodi-to-piemerosana-kopsavilkums

 

2)    29.04.2022.g. – “Cietsirdība pret dzīvniekiem – tiesiskā regulējuma attīstība un perspektīvas” – diskusijas kopsavilkums pieejams: http://info.dzivniekupolicija.lv/lv/aif-zina/diskusijas-cietsirdiba-pret-dzivniekiem-tiesiska-regulejuma-attistiba-un-perspektivas-kopsavilkums

 

 

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” īsteno projektu “Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos”, kura viena no aktivitātēm ir dalība Latvijas Juristu biedrības organizētajās ikgadējās Juristu dienās par aktuāliem dzīvnieku tiesiskās aizsardzības jautājumiem. Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.

 

 

Iet atpakaļ