Sākums > AIF ziņa

Diskusijas “Cietsirdība pret dzīvniekiem – tiesiskais regulējums, nodarījuma sastāvs, sodi, to piemērošana” kopsavilkums

30.04.2021.g. nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” sadarbībā ar Latvijas Juristu biedrību un Tiesībsarga biroju ikgadējo Juristu Dienu ietvaros aicināja nozares ekspertus un interesentus uz diskusiju “Cietsirdība pret dzīvniekiem – tiesiskais regulējums, nodarījuma sastāvs, sodi, to piemērošana”. Diskusijas laikā izteikto viedokļu un priekšlikumu apkopojums, kā arī pēc diskusijas veiktās padziļinātās jautājumu izpētes rezultāti ir apkopoti Kopsavilkumā:

application/pdf Diskusijas “Cietsirdiba pret dzivniekiem – tiesiskais regulejums, nodarijuma sastavs, sodi, to piemerosana” kopsavilkums.pdf (1.6 MB)

Diskusijas ietvaros apzinātas nepilnības gan tiesiskajā regulējumā, gan normu piemērošanas praksē saistībā ar administratīvo pārkāpumu procesu un kriminālprocesu lietās par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Kopsavilkumā ieļauti priekšlikumi turpmākam darbam identificēto problēmu novēršanai.

Esam izsūtījuši mūsu pētījumu LR Saeimai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī: Augstākai tiesai, Ģenerālprokuratūrai, Valsts policijai, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Pārtikas un veterinārajam dienestam un ceram uz turpmāku produktīvu darbu tiesiskā regulējuma un normu piemērošanas prakses pilnveidošanā katras iestādes kompetences ietvaros.

Papildus informācija:

http://info.dzivniekupolicija.lv/lv/aktualitate/sabiedriba-nemiera-ar-pasreizejo-situaciju-dzivnieku-aizsardzibas-joma-latvija

 

 

Iet atpakaļ