Sākums > AIF ziņa

Darba grupa par problēmām dzīvnieku patversmēs

Šodien (05.03.2021.g.) Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsulatatīvās padomes darba grupā tika skatīts jautājums par problēmām dzīvnieku patversmēs. Prezentācijas bija iesniegušas divas patversmes: Dzīvnieku pansija Ulubele un Dzīvnieku patversme Mežavairogi.

Galvenie akcenti:

  • birokrātisks slogs dzīvnieku patversmēs;
  • tiesiskais regulējums novecojis;
  • prasībām, kas jāievēro dzīvnieku patversmēs jābūt viennozīmīgi saprotamām un izpildāmām;
  • uzraudzība un kontrole vēlama ne tikai aizliegumu un sodu veidā, bet arī konsultatīva un darbību atbalstoša.

AIF atbalstītā projekta ietvaros Dzīvnieku policijas viena no aktivitātēm ir līdzdarboties valsts pārvaldē normatīvo aktu, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību un labturību, pilnveidošanā un jaunradē. Noteikti atbalstām jaunu noteikumu izstrādi dzīvnieku patversmju darbības reglamentēšanai, jo līdzšinējie noteikumi radīti 2000-šo gadu sākumā - tie bija pirmie speciālie noteikumi dzīvnieku patversmēm, tikai no to spēkā stāšanās 2006.gadā tika uzsākta dzīvnieku patversmju reģistrācija un atbilstoša uzraudzība. Uz šo brīdi jau uzkrāta pieredze un zināšanas par dzīvnieku patversmju darbību, to uzraudzību un kontroli, atbilstoši gūtajām atziņām un secinājumiem ir nepieciešams aktualizēt tiesisko regulējumu.

 

 

Iet atpakaļ