Sākums > AIF ziņa

Dalība Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un sniedz ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. 

Padomes funkcijas un uzdevumi noteikti tās Nolikumā:

1. funkcijas: analizēt un izvērtēt dzīvnieku aizsardzības un labturības situāciju valstī; veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par dzīvnieku aizsardzību un labturību; veicināt starpnozaru sadarbību un informācijas apmaiņu dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;

2. uzdevumi: sniegt priekšlikumus un ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā; nodrošināt saikni un informācijas apriti starp lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un dzīvnieku aizsardzības organizācijām par dzīvnieku aizsardzību un labturību; informēt sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Padomes sastāvā ir valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji (ZM, VARAM, VMD, PVD), nevalstisko organizāciju pārstāvji (dzīvnieku aizsardzības organizācijas un lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas), kā arī zinātnisko institūciju pārstāvji. Ar Zemkopības ministra 2021.gada 25.maija rīkojumu Nr.69 „Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” uz trim gadiem ir izveidota jauna padome šādā sastāvā:

Kaspars Gerhards zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs
Zanda Matuzale ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktore, padomes priekšsēdētāja vietniece
Daiga Vilkaste

VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktore

Rudīte Vārna PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Novietņu uzraudzības daļas vadītāja
Valters Lūsis Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs
Evija Andrušķeviča – Jonāne Dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
Ksenija Bodganova LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta vieslektore
Valdis Šmēliņš biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” valdes priekšsēdētājs
Sniedze Sproģe biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece lauku attīstības jautājumos
Edgars Treibergs biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes priekšsēdētājs
Aivars Andersons biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes priekšsēdētājs
Solvita Vība biedrības “Kristīnes Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” valdes priekšsēdētāja
Astrīda Kārkliņa biedrības „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” valdes priekšsēdētāja
Daina Ločmele nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāve
Vija Klučniece biedrības „Latvijas Kinoloģiskā federācija” prezidente
Raimonds Jakovickis biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis
Arnis Veckaktiņš biedrības „Latvijas Zvēraudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs
Silvija Dreijere biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes locekle
Dzintra Lejniece biedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktore
Anna Ērliha biedrības “Latvijas Olu ražotāju asociācijas” valdes locekle
Iveta Kociņa Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

 

Vairāk informācijas par Padomi skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapā: https://www.zm.gov.lv/veterinarija/statiskas-lapas/nozares-darba-grupas-un-padomes/dzivnieku-aizsardzibas-un-labturibas-konsultativa-padome?nid=1115#jump

 

 

Iet atpakaļ