Sākums > AIF

Pilsoniskās iniciatīvas virzība Saeimā

04.02.2021 LR Saeimas sēdē izskatīts lēmuma projekts Par 11 158 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem” turpmāko virzību (558/Lm13) – ar 82 balsīm PAR; 0 - PRET; 0 - ATTURAS nolemts nodot šo Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un Saeimas Juridiskajai komisijai tālākai izvērtēšanai.

Lasīt tālāk...

Cietsirdība pret dzīvnieku – tā nedrīkst palikt nesodīta

Jā, tāds ir mūsu uzskats – cietsirdība pret dzīvnieku ir tik pat noziedzīgs un bīstams nodarījums kā cietsirdība pret cilvēku. Mūsuprāt, nav nekādas atšķirības, pret kuru dzīvu būtni bijusi vērsta cietsirdība. Nav nekādas atšķirības, vai tā ir darbība vai bezdarbība - abos gadījumos dzīvnieks cieš!

Lasīt tālāk...

Līdzdalība valsts pārvaldē – nozīmīgs pilsoniskās aktivitātes darbs

Viena no mūsu darba būtiskām sastāvdaļām ir regulāra līdzdalība valsts pārvaldē – dzīvnieku aizsardzības un labturības tiesību aktu jaunradē un pilnveidē. Mēs ne tikai piedalāmies iestāžu izstrādāto normatīvo aktu projektu virzībā, bet esam aktīvi savu priekšlikumu izstrādē un iesniegšanā.

Lasīt tālāk...

Sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustība – vakar, šodien, rīt

Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītais projekts “Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos” dod mums iespēju turpināt virzīties uz tiesiski reglamentētu oficiālu sabiedrisko kontroli dzīvnieku aizsardzībā. Tas būtu nozīmīgs solis uz priekšu, lai Dzīvnieku policijas darbu paceltu pavisam citā – valstiskā līmenī ar oficiālu pilnvarojumu darboties dzīvnieku interešu sardzē.

Lasīt tālāk...